Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Latest news

 • -

  In Leiden wonen bijna 12.000 universitaire studenten

  In Leiden wonen volgens de laatste gegevens 11.990 studenten die aan een universiteit studeren. 9.785 daarvan studeren aan de Universiteit Leiden en 2.205 studeren aan een andere universiteit. 

 • -

  Digitale informatie over parkeren: LeidenPanel geeft mening

  Op de Leidse gemeentewebsite is veel informatie te vinden over parkeren. Van het aanvragen van een parkeervergunning voor de auto tot informatie over fietsenstallingen. Maar weet de burger dat allemaal, kan men het vinden en hoe wordt het gewaardeerd? 

 • -

  Leidse economie in 2021 met 4,7% gegroeid

  De voorlopige raming van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is dat de economie van Leiden in 2021 met 4,7% is gegroeid. Eind december wordt dit cijfer herzien en krijgen we een nog betere schatting. 

 • -

  Aantal peuters in Leiden gedaald

  Het totaal aantal peuters (0 t/m 3 jarigen) in Leiden is de afgelopen jaren gedaald van 4.705 in begin 2017 tot 3.967 eind 2021. Dit is één van de bevindingen uit het feitenblad Peuters in Leiden

 • -

  Veiligheidsmonitor 2021 op LeideninCijfers

  Op de website LeideninCijfers zijn de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021 gezet. Deze landelijke enquête wordt eens per twee jaar gehouden. Er zijn zes thema’s: leefbaarheid, overlast, veiligheidsgevoel, slachtofferschap, politie en burger en preventie. 

 • -

  Klanten positief over dienstverlening Werk & Inkomen

  Om de dienstverlening te verbeteren heeft de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Leiden hun klanten gevraagd naar hun ervaringen met de dienstverlening van de afdeling. Van alle 3935 klanten hebben 439 mensen (11%) de vragenlijst volledig ingevuld. 

 • -

  Gebruik kinderenopvang in 2020 afgenomen, behalve onder laagste inkomensgroepen

  Het aantal kinderen dat in 2020 in Leiden gebruik maakt van kinderopvang is voor het eerst in jaren gedaald. Terwijl er in 2019 nog 6.580 kinderen naar de opvang gingen, maken er in 2020 nog maar 6.480 kinderen gebruik van kinderopvang.

 • -

  Monitor over leefbaarheid in alle buurten en wijken

  Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de Leefbaarometer 3.0 (met 2 a’s) gepubliceerd. Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden.

News archive