Een ogenblik geduld a.u.b.

Verhuizende ouderen gaan vaak naar Leiderdorp

author: Beleidsonderzoek Leiden

Het Dashboard Verhuizingen op de kaart 2020 laat de verhuisbewegingen zien van personen van 18 jaar of ouder voor de jaren 2017 tot en met 2020. Waar komen de mensen vandaan die in Leiden komen wonen? Vestigen de vertrekkers zich in buurgemeenten of kiezen ze voor een verder weg gelegen gemeente of zelfs het buitenland? Wat is de invloed van de coronacrisis in 2020?

Dit dashboard geeft niet alleen een beeld van de algemene verhuisstromen, maar ook van specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jonge gezinnen, middeninkomens of studenten. Dit is de vierde versie van het verhuizingendashboard. Nieuw is dat de verhuizingen over 2020 zijn toegevoegd. Verder zijn de onderdelen 'Overzicht wijk' en 'Verhuizingen vanuit en naar provincies' nieuw. In deze versie ontbreken nog de kenmerken over arbeidsongeschiktheid, inkomen en de woning voor de verhuizingen in 2020. Deze zijn op dit moment nog niet beschikbaar en worden in het voorjaar van 2022 aan het dashboard toegevoegd.