Een ogenblik geduld a.u.b.

Op 1 januari 2019 heeft Leiden 124.906 inwoners

author: Beleidsonderzoek Leiden

De Leidse bevolking groeit al tien jaar op rij, vanaf 2009 tot 2019 zijn er 8,1 duizend inwoners bij gekomen. Beleidsonderzoek heeft een feitenblad over de bevolkingsontwikkeling gepubliceerd.

De leeftijdsopbouw verandert al jaren: het aantal minderjarigen daalt (tussen 2000 en 2009 met 10%), het aantal 65-plussers neemt juist toe (met 38% in dezelfde periode). Het aantal jaarlijkse geboorten loopt gestaag terug: in 2000 werden er in Leiden nog 1.528 kinderen geboren, in 2018 waren dat er nog maar 1.060. Meer cijfers over ontwikkelingen in omvang en leeftijdsopbouw van de Leidse bevolking, van de hele stad, de wijken en de buurten staan in Feitenblad De Leidse bevolking in 2019 en op Leidenincijfers.