Een ogenblik geduld a.u.b.

Voor het eerst cijfers over economische groei in Leiden beschikbaar

author: Beleidsonderzoek Leiden

De sector ‘Niet-commerciële dienstverlening’ is in Leiden relatief groot en de ‘Commerciële dienstverlening’ relatief klein. Voor het eerst is het nu mogelijk om dit te meten in euro’s in plaats van alleen in aantal werknemers. 

Urban Data Center Leiden071 heeft berekend wat de bruto toegevoegde waarde en bruto binnenlands product is van de Leidse economie. Ook is het mogelijk om dit te vergelijken met de regiogemeenten, met de provincie en Nederland als geheel. De cijfers zijn bekend voor de jaren 2015-2019, zodat ook de groei inzichtelijk wordt. Uit de cijfers blijkt verder dat de bruto toegevoegde waarde per inwoner in Leiden vrij hoog is, maar ook dat het groeicijfer in Leiden aan de lage kant is. De gegevens (tabellen en een toelichtende rapportage) zijn te vinden op de webpagina van UDC Leiden071 en in de Onderzoeksbank van Leiden in Cijfers.