Een ogenblik geduld a.u.b.

Meer cijfers over kinderen in armoede

author: Beleidsonderzoek Leiden

Er komen steeds meer cijfers beschikbaar over kinderen in armoede. Op Leiden in cijfers kun je zien hoe dat verschilt per buurt.

In Slaaghwijk heeft bijvoorbeeld 32% van de huishoudens met thuiswonende minderjarige kinderen een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum.

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een dashboard gemaakt waarin je dit soort cijfers voor alle gemeenten in Nederland kunt zien. Dit dashboard is erop gericht gemeenten te ondersteunen in het (beter) in beeld krijgen en bereiken van kinderen in armoede. In het dashboard wordt informatie over verschillende aan armoede gerelateerde kenmerken van kinderen en hun huishoudens gepresenteerd. Hierbij valt te denken aan inkomen, voornaamste inkomensbron, welvaart, opleidingsniveau, wanbetaling zorgpremie en re-integratie.