Een ogenblik geduld a.u.b.

Alle 165 indicatoren op website Leiden in Cijfers

author: Beleidsonderzoek Leiden

Onlangs heeft de Leidse gemeenteraad de meerjarenbegroting voor de periode 2021 – 2024 vastgesteld. In de begroting gaat het veel over ‘geld’ maar ook over inhoud.

Het college brengt de doelen in beeld en benoemt prestaties om de doelen te bereiken. Daarnaast staan in de Programmabegroting 165 indicatoren die meten in hoeverre de doelen worden bereikt.

Al deze indicatoren staan zoals elk jaar ook op de website Leiden in Cijfers. Per programma is er een overzicht met daarin de indicatoren inclusief realisatiewaarden vanaf 2012 en streefwaarden vanaf 2016. Beleidsonderzoek stelt deze overzichten op verzoek van de gemeenteraad op, zodat over meerdere jaren kan worden gevolgd hoe de indicatoren zich ontwikkelen. Overigens wordt elk jaar bekeken of de indicatoren aansluiten bij het beleid, of ze nog gemeten worden, en of de streefwaarden nog ambitieus en realistisch genoeg zijn.