Een ogenblik geduld a.u.b.

11% overweegt deelfiets, - bakfiets of -scooter

author: Onderzoek en Data Leiden

Eerder dit jaar heeft de gemeente aan de leden van het LeidenPanel gevraagd hoe zij denken over deelvervoer. Specifieker: over deelfietsen, deelbakfietsen en deelscooters. De gemeente onderzoekt of er behoefte is aan het toelaten hiervan. 

Er is nog niet besloten óf ze er komen en onder welke voorwaarden en hoe dit dan precies uitgevoerd gaat worden. 11% van de respondenten zou deze vormen van deelvervoer overwegen, met als belangrijkste redenen flexibiliteit en duurzaamheid. De belangrijkste motivatie om geen deelvervoer te gebruiken is dat men zelf een (bak)fiets of scooter heeft. In de rapportage staan alle uitkomsten van de enquête.