Een ogenblik geduld a.u.b.

Bevolkingsprognose van Leiden: stijging naar 143.000 inwoners

author: Onderzoek en Data Leiden

De bevolking van Leiden stijgt de komende jaren flink, maar de groei vlakt daarna af. Het percentage ouderen stijgt tot 19% in 2040 (16% nu). Dat blijkt uit een prognose die Onderzoek & Data heeft gemaakt met software en advies van Pronexus.

Input zijn ontwikkelingen uit het verleden en toekomstige woningbouwplanning. Hiermee is het ook gelukt om prognoses op wijkniveau te maken. Alle uitkomsten zijn te vinden op de website Leiden in Cijfers. In het najaar van 2022 gaan we de prognose updaten.

Naast deze prognose wordt ook wel de PEARL-prognose gehanteerd. Het CBS stelt, in samenwerking met het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), deze prognose elke drie jaar bij, voor het laatst in 2019. In de zomer van 2022 verwachten we de nieuwe PEARL-prognose. Het voordeel van de PEARL-prognose is dat hij voor elke gemeente in Nederland gratis beschikbaar is, maar er zijn geen gegevens op wijkniveau.