Leiden in cijfers - Nieuwbouw woningen

Leiden in cijfers

Nieuwbouw woningen

Aantal woningen dat in het betreffende jaar aan de voorraad is toegevoegd als gevolg van nieuwbouw