Leiden in cijfers

Overige onttrekkingen niet-woningen

Aantal niet-woningen dat in het betreffende jaar aan de voorraad is onttrokken als gevolg van een andere reden dan sloop