Leiden in cijfers

Overgewicht 10-11-jarigen

driejaarsgemiddelde 2012-2014