Leiden in cijfers

Normaal gewicht 3-jarigen

driejaarsgemiddelde 2012-2014