Leiden in cijfers

Normaal gewicht 2-jarigen

driejaarsgemiddelde 2012-2014