Leiden in cijfers

Normaal gewicht 12-14-jarigen

driejaarsgemiddelde 2012-2014