Leiden in cijfers

Normaal gewicht 10-11-jarigen

driejaarsgemiddelde 2012-2014