Leiden in cijfers

Bedreiging en stalking per 1.000 inwoners