Leiden in cijfers

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag per 1.000 inwoners