Leiden in cijfers

Overige vernieling per 1.000 inwoners