Leiden in cijfers

Vernieling aan auto per 1.000 inwoners