Leiden in cijfers

Overige vermogensmisdrijven per 1.000 inwoners