Leiden in cijfers

Zet vaak de fiets in een bewaakte stalling

Kunt u voor elk van de volgende maatregelen aangeven of en hoe vaak u deze neemt om uw woning of uw bezittingen te beveiligen? Ik zet indien mogelijk mijn fiets in een bewaakte fietsenstalling