Leiden in cijfers

Verbruik gas in mln kg CO2 - zakelijk

Gasverbruik door bedrijven (zakelijk) uitgedrukt in miljoenen kg CO2