Leiden in cijfers

Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning in m3