Leiden in cijfers

Verbruik elektra in mln kg CO2 - zakelijk

Elektriciteitsverbruik door bedrijven (zakelijk) uitgedrukt in miljoenen kg CO2