Leiden in cijfers

Verbruik elektra in mln kg CO2 - particulier

Elektriciteitsverbruik door particulieren (huishoudens) uitgedrukt in miljoenen kg CO2