Leiden in cijfers

Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning in kWh