Leiden in cijfers

Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement in kWh