Leiden in cijfers

Kg glas p/inw

Totaal aantal kilogram ingezameld glasafval per inwoner (gescheiden ingezameld)