Leiden in cijfers

Kg GFT-afval p/inw

Totaal aantal kilogram ingezameld GFT-afval per inwoner (gescheiden ingezameld)