Leiden in cijfers

Omgevingsadressendichtheid

stand op 1 januari. De OAD is gedefinieerd als het gemiddeld aantal adressen dat een adres in zijn omgeving heeft. Als omgeving van een adres wordt een cirkel aangehouden met een straal van één kilometer rondom dat adres.