Leiden in cijfers

Bos en open natuurlijk terrein

stand op 1 januari