Leiden in cijfers

Agrarisch terrein

stand op 1 januari