Leiden in cijfers

Semi-bebouwd terrein

stand op 1 januari