Leiden in cijfers

Bebouwd terrein

stand op 1 januari