Leiden in cijfers

Gestopte bedrijven SBI M Advisering, onderzoek, specialistische zakel. dienstverl.

Gestopt wil zeggen: verdwenen uit Leiden. Het bedrijf of de instelling kan opgeheven zijn, of verhuisd van Leiden naar een andere gemeente toe.