Leiden in cijfers

Gestopte bedrijven SBI A Landbouw, bosbouw en visserij

Gestopt wil zeggen: verdwenen uit Leiden. Het bedrijf of de instelling kan opgeheven zijn, of verhuisd van Leiden naar een andere gemeente toe.