Leiden in cijfers

Werkzame personen SBI R Cultuur, sport en recreatie

stand per 1 januari