Leiden in cijfers

Werkzame personen SBI M Advisering, onderzoek, specialistische zakel. dienstverl.

stand per 1 januari