Leiden in cijfers

Werkzame personen SBI E Waterbedrijven en afvalbeheer

stand per 1 januari