Leiden in cijfers

Werkzame personen SBI D Elektriciteit en aardgas

stand per 1 januari