Leiden in cijfers

Werkzame personen SBI B Winning van delfstoffen

stand per 1 januari