Leiden in cijfers

Vestigingen SBI F Bouwnijverheid

stand per 1 januari