Leiden in cijfers

Vestigingen SBI A Landbouw, bosbouw en visserij

stand per 1 januari