Leiden in cijfers

Vestigingen met 500 of meer werkzame personen

stand per 1 januari