Leiden in cijfers

Vestigingen met 250-499 werkzame personen

stand per 1 januari