Leiden in cijfers

Vestigingen met 50 of meer werkzame personen

stand per 1 januari