Leiden in cijfers

HBO-Studeert in Leiden en woont elders

stand per 1 oktober