Leiden in cijfers

Studenten middelbaar beroepsonderwijs

stand per 1 oktober, studenten aan in Leiden gevestigde onderwijsinstellingen