Leiden in cijfers

Leerlingen speciaal basisonderwijs

stand per 1 oktober, leerlingen aan in Leiden gevestigde onderwijsinstellingen